ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
053-877202
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
053-811202
อีเมล์:
mapnet@cm.ksc.co.th
เว็บไซต์:
http://www.mapfoundationcm.org/map_th/
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-08-27
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-23
ที่อยู่:
ตู้ ปณ. 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
1. เพื่อที่จะให้มีการสร้าง หรือกำหนดนโยบายสำหรับแรงงานข้ามชาติ และทำให้นโยบายของแรงงานข้ามชาติได้บรรลุพอจากทัศนคติของสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน 2. เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนแรงงานในพื้นที่ เพื่อที่แรงงานจะสามารถละรับผิดชอบเกี่ยวกับความท้าทายที่จะต้องเจอ 3. เพื่อที่จะเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานในประเทศเจ้าภาพ และลดการแบ่งแยก เลือกปฏิบัติ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:
ในปี 2002 แมพได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิโดยใช้ชื่อมูลนิธิเป็นภาษาไทยว่า "มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์" แต่ก็ยังใช้ชื่อภาษาอังกฤษ คือ "แมพ" อยู่เพราะ เป็นชื่อที่คุ้นเคยในชุมชนของแรงงาน

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงใหม่
 2. จังหวัดตาก
 3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ประสานงาน

 1. สรรเสริญ ด้วงดี (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : ตู้ ปณ. 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  หมายเลขโทรศัพท์ : 053-811202

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. ต่อต้านการค้ามนุษย์
 4. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 5. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 6. สิทธิแรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า
 2. เด็ก
 3. ผู้หญิง