ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดลำพูน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Lam Phun Community Forestry Network ()
โทรศัพท์ 1:
0 5355 3612
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1997-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
6/1 บ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
อำเภอ:
เมืองลำพูน
จังหวัด:
ลำพูน
หมายเหตุ:
1. เพื่อสร้างความหมายสิทธิชุมชน หรือสิทธิหน้าหมู่ในการจัดการทรัพยากร 2. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์บทเรียนการจัดการป่าชุมชนสู่สาธารณชน 3. เพื่อรณรงค์เคลื่อนไหวผลักดันนโยบาย (กฏหมายป่าชุมชน)
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดลำพูน

ผู้ประสานงาน

  1. นางสาวรวิวรรณ กันไชยสัก (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 6/1 บ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5355 3612

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
  2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม