ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิเด็ก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
02-814-1481
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
02-8140369
อีเมล์:
children@ffc.or.th
เว็บไซต์:
http://www.ffc.or.th/info/map.php
วันก่อตั้งองค์กร:
1979-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-24
ที่อยู่:
95/24 หมู่6 ซ.เกียรติร่วทมิตร ถ.พุธมณฑลสาย4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
อำเภอ:
เมืองนครปฐม
จังหวัด:
นครปฐม
หมายเหตุ:
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในสังคมด้านการศึกษา สวัสดิการ สุขภาพ และศิลปวัฒนธรรม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
-โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี -รายการวิทยุชุมชนเด็กและเยาวชน โดยมูลนิธิเด็กร่วมกับกลุ่มตาสัปปะรดออกอากาศทางวิทยุอินเตอร์เน็ต วารสาร โลกเดียวกัน
ประวัติโดยย่อ:
ปลายปี ๒๕๒๑ โครงการของมูลนิธิเด็กจึงเริ่มก่อตั้งขึ้น เพื่อทำงานด้านการศึกษา การขาดสารอาหารของเด็ก สิทธิเด็กและศิลปวัฒนธรรมเพื่อเด็กยากไร้ในสังคมไทย

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

  1. คุณหญิงอัมพร มีศุข (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 95/24 หมู่6 ซ.เกียรติร่วทมิตร ถ.พุธมณฑลสาย4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
    หมายเลขโทรศัพท์ : 02-8140369

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เด็ก