ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Consumer Network, Khon Khen ()
โทรศัพท์ 1:
0 4322 0895
โทรศัพท์ 2:
0 4332 2267
โทรสาร:
0 4322 0895
อีเมล์:
consumerkk@thaimail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1997-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
685/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอ:
เมืองขอนแก่น
จังหวัด:
ขอนแก่น
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดขอนแก่น

ผู้ประสานงาน

 1. นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 685/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  อำเภอ : เมืองขอนแก่น
  รหัสไปรษณีย์ : 40000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4322 0895
  หมายเลขโทรสาร : 0 4322 0895

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. ผู้บริโภค