ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการพัฒนาชุมชนแออัดเมืองขอนแก่น ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Urban Development Project, Khon Khen ()
โทรศัพท์ 1:
0 4322 0895
โทรศัพท์ 2:
0 4332 2267
โทรสาร:
0 4322 0895
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1997-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
685/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอ:
เมืองขอนแก่น
จังหวัด:
ขอนแก่น
หมายเหตุ:
1. ส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้สามารถแก้ไขปัญหาและพึ่งพาตนเองได้ 2. พัฒนาผู้นำกลุ่ม,ชุมชน,และเครือข่าย 3. เสริมศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนจน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดขอนแก่น

ผู้ประสานงาน

 1. นายนพพร ภูมิสวัสดิ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 685/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง
  อำเภอ : เมืองขอนแก่น
  รหัสไปรษณีย์ : 40000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4322 0895

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในที่อยู่อาศัย
 2. เสรีภาพในเคหะสถาน
 3. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
 4. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 5. เสรีภาพในการชุมนุม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด
 2. ประชาชนทั่วไป