ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคธุรกิจเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายผู้หญิงอีสาน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
The Northeastern Women's Network ()
โทรศัพท์ 1:
0 4322 5965
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4322 5965
อีเมล์:
newomen@loxinfo.co.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
244/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอ:
เมืองขอนแก่น
จังหวัด:
ขอนแก่น
หมายเหตุ:
- พัฒนาศักยภาพของผู้หญิง กลุ่ม/องค์กรผู้หญิงในอีสาน ให้มีพลังอำนาจต่อรอง - ส่งเสริมผู้หญิงอีสานให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของสังคมในทุกระดับ - รณรงค์ เผยแพร่ให้วงงานพัฒนาในภาคอีสานตระหนัก และนำแนวคิดมิติหญิงชายไปใช้ในการทำงาน - รณรงค์ผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและกลุ่มองค์กรของผู้หญิง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดขอนแก่น
 2. จังหวัดอุดรธานี
 3. จังหวัดหนองคาย
 4. จังหวัดสุรินทร์
 5. จังหวัดร้อยเอ็ด
 6. จังหวัดศรีสะเกษ
 7. จังหวัดอำนาจเจริญ
 8. จังหวัดสกลนคร

ผู้ประสานงาน

 1. นางสุนทรี เซ่งกิ่ง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 244/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง
  อำเภอ : เมืองขอนแก่น
  รหัสไปรษณีย์ : 40000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4322 5965
  หมายเลขโทรสาร : 0 4322 5965
  อีเมล์ : newomen@loxinfo.co.th

ประเภทสิทธิ

 1. เพศ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้หญิง