ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำพอง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Development and Ecological Recovery Project of The Pong River ()
โทรศัพท์ 1:
0 4322 0895
โทรศัพท์ 2:
0 4332 2267
โทรสาร:
0 4332 2267
อีเมล์:
necord@kknet.co.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1994-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
686/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
อำเภอ:
เมืองขอนแก่น
จังหวัด:
ขอนแก่น
หมายเหตุ:
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการอนุรักษ์ ลำน้ำพอง 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรมในลุ่มน้ำพอง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.เรียกร้องความเป็นธรรมจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษปล่อยน้ำเสียลงลำน้ำพอง และพื้นที่เกษตรกรรม 2. การอบรมความรู้ และการเผยแพร่ปัญหา 3. ประสานความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโรงงาน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดขอนแก่น

ผู้ประสานงาน

  1. นายอกนิษฐ์ ป้องภัย (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 686/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4332 2267

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
  2. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เกษตรกร/ชาวประมง
  2. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม