ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิไทยอาทร โครงการแอ๊คเซ็นเตอร์ขอนแก่น ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
(043) 239983
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
(043) 239983
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1995-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-24
ที่อยู่:
136/57 ซอยชาญอุทิศ ถนนมะลิวัลย์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
อำเภอ:
เมืองขอนแก่น
จังหวัด:
ขอนแก่น
หมายเหตุ:
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มแกนนำเยาวชน และผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS และครอบครัวให้พึ่งตนเองได้ 2. เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ได้
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. สร้างกลุ่มแกนนำเยาวชนให้เข้มแข็งในชุมชน 2. ประสานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชน 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS และครอบครัวให้สามารถพึ่งตนเองได้
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดขอนแก่น

ผู้ประสานงาน

  1. นางสาวจิราภรณ์ จงสถิตรักษ์ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 136/57 ซอยชาญอุทิศ ถนนมะลิวัลย์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
    หมายเลขโทรศัพท์ : (043) 239983

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
  2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้ติดเชื้อ HIV