ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายองค์กรชุมชนป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
077-286-033
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1999-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
144/21 หมู่ 4 ถนนชนเกษม ซอยผดุงอุทิศ 1 ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอ:
เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด:
สุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ:
เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรโดยองค์กรชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.ร่วมชุมนุมเรียกร้องให้รัฐแก้ปัญหาป่าไม้ที่ดินหลายครั้ง 2.ประชุม อบรมเรื่องสิทธิด้านต่างๆแก่สมาชิก 3.ผลักดัน พรบ.ป่าชุมชน 4.ผลักดัน พรบ.ป่าไม้ที่ดิน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายวิไล นวลมุสิก (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 144/21 หมู่ 4 ถนนชนเกษม ซอยผดุงอุทิศ 1 ตำบลมะขามเตี้ย
  อำเภอ : เมืองสุราษฎร์ธานี
  หมายเลขโทรศัพท์ : 077-286-033

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป