ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการความร่วมมือส่งเสริมตลาดชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง ศูนย์อาสาสมัครนานาชาติญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
043321449
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
costcom@kknet.co.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1999-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-02
ที่อยู่:
686/5 ซ.วดาราม ถนนหน้าเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
อำเภอ:
เมืองขอนแก่น
จังหวัด:
ขอนแก่น
หมายเหตุ:
ส่งเสริมตลาดชุมชนเพื่อรองรับผลผลิตของชุมชนและการสร้างเครือข่ายกับผู้บริโภคโดยตรง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ส่งเสริมตลาดชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แต่ละคนมีนำมาซื้อขายแลกเปลี่นรกันเองภายในชุมชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ประสานงาน

 1. นายไพเราะ มงคลบุญเลือเลิศ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 686/5 ซ.วดาราม ถนนหน้าเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  อำเภอ : เมืองขอนแก่น
  หมายเลขโทรศัพท์ : 043321449
  หมายเลขโทรสาร : costcom@kknet.co.th

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เกษตรกร/ชาวประมง