ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 4323 5195
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4323 5195
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1999-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-07
ที่อยู่:
264/13 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง
อำเภอ:
เมืองขอนแก่น
จังหวัด:
ขอนแก่น
หมายเหตุ:
1. ส่งเสริมพัฒนาทางการเรียนรู้ขององค์กรชุมชนเครือข่ายด้านสิทธิที่อยู่อาศัย 2. ส่งเสริมอาชีพพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. อบรมสิทธิประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 2. ผลักดันร่างพรบ.ชุมชนแออัด 3. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย 4. การส่งเสริมอาชีพ 5. ร่วมกับองค์กรเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบนโยบายกฎหมาย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ

ผู้ประสานงาน

 1. นายจินดา เจริญสุข (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 264/13 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง
  อำเภอ : เมืองขอนแก่น
  รหัสไปรษณีย์ : 40000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 9621 9582

ประเภทสิทธิ

 1. ถิ่นกำเนิด
 2. สถานะของบุคคล
 3. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม
 4. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
 5. สิทธิในที่อยู่อาศัย
 6. สิทธิและสถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

 1. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด