ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มชนสนใจต้านภัยเอดส์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:

อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
  2. สิทธิของบุคคลในครอบครัว
  3. สิทธิของบุุคคลในเกียรติยศ ชื่อเสียง

กลุ่มเป้าหมาย