ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมชาวบ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลำน้ำพอง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 1708 9077
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1995-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
12 บ้านคำผงพัฒนา หมู่ 8 ตำบลโคกสูง
อำเภอ:
อุบลรัตน์
จังหวัด:
ขอนแก่น
หมายเหตุ:
1. เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำพอง 2. เพื่อร่วมกันพิทักษ์สิทธิพื้นฐานและป้องกันผลกระทบโรงงานอุตสาหกรรม 3. เพื่อประสานความร่วมมือในการอนุรักษ์ลำน้ำพอง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. เรียกร้องความเป็นธรรมจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษปล่อยน้ำเสียลง ลำน้ำพอง และพื้นที่เกษตรกรรม 2. การอบรมความรู้ และการเผยแพร่ปัญหา 3. ประสานความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโรงงาน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดขอนแก่น

ผู้ประสานงาน

  1. นางมยุรี ศรีสงคราม (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 12 บ้านคำผงพัฒนา หมู่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 1708 9077

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป
  2. เกษตรกร/ชาวประมง