ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 4322 0895
โทรศัพท์ 2:
, 0 4332 2627
โทรสาร:
0 4322 0895
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
686/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอ:
เมืองขอนแก่น
จังหวัด:
ขอนแก่น
หมายเหตุ:
1. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนแก่สมาชิกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม,สิทธิชุมชน 2. ฟื้นฟูอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดขอนแก่น

ผู้ประสานงาน

 1. นายสวาง บัวจาร (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 686/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  อำเภอ : เมืองขอนแก่น
  รหัสไปรษณีย์ : 40000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4322 0895

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. เสรีภาพในเคหะสถาน
 3. สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
 4. สิทธิในที่อยู่อาศัย
 5. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
 6. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 7. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 8. สิทธิในการจัดการที่ดิน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ผู้เสียหาย/พยาน