ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิพัฒนาบุคคล อำเภอสุวรรณภูมิ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Suwannaphum Human Resource Development Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
0 4358 0121
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4358 0121
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1984-02-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
385 ถนนประสานเมือง ตำบลสระคู
อำเภอ:
สุวรรณภูมิ
จังหวัด:
ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ:
1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2. ช่วยเหลือนักเรียนมีอุปสรรคการศึกษา 3. ให้ทุนการศึกษา 4. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์ใหม่ๆ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ส่งเสริมเทคนิคเกษตรผสมผสาน 2. ส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน 3. รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 4. ส่งเสริมบทบาทและงานสตรี
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ประสานงาน

 1. นายปรีชา กาสนรัตน์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 385 ถนนประสานเมือง ตำบลสระคู
  อำเภอ : สุวรรณภูมิ
  รหัสไปรษณีย์ : 45150
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. ถิ่นกำเนิด
 4. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 5. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป