ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคธุรกิจเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
องค์กรเตือนภัยเอดส์ สมาคมพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Community Development Kasetwisai Association Aids Alert Roi-Et ()
โทรศัพท์ 1:
0 4353 0301
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4353 0301
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1997-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
515 หมู่ 2 ถนนปัทมานนท์
อำเภอ:
เกษตรวิสัย
จังหวัด:
ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
- การรณงค์ผ่านสื่อวิทยุชุมชนในระดับตำบล,จังหวัด - เวทีประชาพิจารณ์พรบ.สุขภาพฉบับภาคประชาชน - เสวนากลุ่ม ebc เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลภายใต้โครงการ 30 บาท - ศูนย์บริการให้คำปรึกษาปัญหาการละเมิดสิทธิสำหรับผู้ติดเชื้อ,ผู้ป่วยเอดส์
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ประสานงาน

 1. นายประจักษ์ อาษาธง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 515 หมู่ 2 ถนนปัทมานนท์
  อำเภอ : เกษตรวิสัย
  รหัสไปรษณีย์ : 45150
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4353 0301
  หมายเลขโทรสาร : 0 4353 0301

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV
 2. ผู้บริโภค
 3. ผู้ป่วย