ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านไร่เหนือ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
บ้านไร่เหนือ หมู่ 3 ตำบลเขาในเตา
อำเภอ:
ห้วยยอด
จังหวัด:
ตรัง
หมายเหตุ:
1. ดำเนินการจัดการป่าชุมชน 2. แก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินที่เกิดจากรัฐประกาศเขตทับที่
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รวมตัวกันรักษาสิทธิและทรัพยากรชุมชน 2. ชาวบ้านรวมตัวกันขับไล่คนภายนอกที่เข้าไปบุกเข้าป่า 3. สร้างการเรียนรู้ของสมาชิกชุมชนเพื่อศึกษากฎหมายสิทธิที่เกี่ยวข้องรัฐธรรมนูญ 4. จัดเวทีเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดตรัง

ผู้ประสานงาน

 1. นายเฉลิมชัย คงเหมือน (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : บ้านไร่เหนือ หมู่ 3 ตำบลเขาในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 4. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 5. สิทธิในการจัดการที่ดิน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป