ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านปากห้วย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
บ้านปากห้วย หมู่6 ตำบลน้ำผุด
อำเภอ:
เมืองตรัง
จังหวัด:
ตรัง
หมายเหตุ:
1. ดำเนินการจดการป่าชุมชน 2. แก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ที่เกิดจากรัฐประกาศเขตทับที่
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ร่วมชุมนุมกับสมัชชาคนจนที่กรุงเทพฯ 2. ผลักร่าง พรบ.ป่าชุมชน - ผลักการแก้ไขกฎหมายป่าไม้
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

  1. นายสายันห์ นิลละออ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : บ้านปากห้วย หมู่6 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
    หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
  3. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
  4. สิทธิในการจัดการที่ดิน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป