ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
องค์กรชุมชนคัดค้านโรงไฟฟ้าลำภูรา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
บ้านลำภูรา หมู่ 3 ตำบลลำภูรา
อำเภอ:
ห้วยยอด
จังหวัด:
ตรัง
หมายเหตุ:
คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้า
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ชุมนุมคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้า 2. ประชุมและเสวนาในชุมชน 3. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานชุมชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดตรัง

ผู้ประสานงาน

  1. นายชอบ แก้วรักษ์ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : บ้านลำภูรา หมู่ 3 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
    หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
  2. เสรีภาพในการสมาคม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป