ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สโมสรคนรักบ้าน เครือข่ายประชาคมจังหวัดสตูล ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
081-2758681
โทรศัพท์ 2:
074-791100
โทรสาร:
074-791100
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1987-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-24
ที่อยู่:
1/15 หมู่ 2 ตำบลควนกาหลง
อำเภอ:
เมืองสตูล
จังหวัด:
สตูล
หมายเหตุ:
สิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสตูล

ผู้ประสานงาน

 1. ประโมทย์ สังหาญ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 1/15 หมู่2 ตำบลควนกาหลง
  อำเภอ : เมืองสตูล
  รหัสไปรษณีย์ : 91000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 081-2758681

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป