ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายชาวบ้านแก้ไขปัญหาที่ดิน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0-7728-6033
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
144/21 หมู่ 4 ถนนชนเกษม ซอยผดุงอุทิศ 1 ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอ:
เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด:
สุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ:
เพื่อให้เกิดการจัดสรรที่ดินที่เป็นธรรมในสังคมให้คนจนสามารถมีที่ดินทำกิน ไม่กระจุกอยู่ที่นายทุน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.รวมตัวกันเรียกร้องไม่ให้กลุ่มทุนต้องแย่งที่ดิน 2.ให้นำที่ดินมาจัดสรรให้คนจน 3.ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 4.การขอใช้สิทธิทำกินในพื้นที่เช่า 5.การจำกัดการครองที่ดิน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. จังหวัดกระบี่
 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานงาน

 1. นายสอด สุดนาค (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 144/21 หมู่ 4 ถนนชนเกษม ซอยผดุงอุทิศ 1 ตำบลมะขามเตี้ย
  อำเภอ : เมืองสุราษฎร์ธานี
  รหัสไปรษณีย์ : 84000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7728-6033

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการจัดการที่ดิน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป