ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
องค์กรชุมชนคัดค้านการระเบิดหินถ้ำแรด ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
หมู่ 3 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
อำเภอ:
ห้วยยอด
จังหวัด:
ตรัง
หมายเหตุ:
คัดค้านการระเบิดหิน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. คัดค้านการระเบิดหิน 2. ชุมนุมและยื่นหนังสือร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด 3. ประชุมติดตามความคืบหน้า
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดตรัง

ผู้ประสานงาน

  1. นางสาวหทัยรัตน์ โชติรัตน์ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
    หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
  3. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป