ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านเหมก (สำนักหินปัก) ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
2002-01-01
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
บ้านเหมก หมู่ 9 ตำบลละมอ
อำเภอ:
นาโยง
จังหวัด:
ตรัง
หมายเหตุ:
1. ดำเนินการป่าชุมชน 2. แก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินที่เกิดจากรัฐประกาศเขตอุทยานทับที่ดินทำกิน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ร่วมชุมนุมสมัชชาคนจน 2. ศูนย์เรียนรู้ของชุมชน 2 ศูนย์ เรื่อง การจัดการทรัพยากร,เกษตรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 3. วิจัยนำร่องเกษตรทางเลือก 4. ร่วมมือกับจังหวัดดูแล อาสาสมัครรักษาป่า
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดตรัง

ผู้ประสานงาน

 1. นายคลาด ผลช่วย (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : บ้านเหมก หมู่ 9 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92000
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 4. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 5. สิทธิในการจัดการที่ดิน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป