ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ศูนย์ดำรงธรรม กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Department of Lands ()
โทรศัพท์ 1:
0 2622 2380
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2222 9829
อีเมล์:
damrongtham@dol.go.th
เว็บไซต์:
http://www.dol.go.th
วันก่อตั้งองค์กร:
1904-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-07
ที่อยู่:
2 ถนนพระพิพิธ แขวงพระราชวัง
อำเภอ:
พระนคร
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานชองข้าราชการสังกัดกรมที่ดินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2. บริการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่ดิน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกรมที่ดิน 2. รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาขอบเขตที่ถือครองสำหรับประชาชน เขตพื้นที่ทำกิน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นายธรรมศักดิ์ ชนะ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 2 ถนนพระพิพิธ แขวงพระราชวัง
  อำเภอ : พระนคร
  รหัสไปรษณีย์ : 10200
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริโภค