ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าไม้ที่ดินเขาหวาง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
15/1 หมู่ 2 ตำบลนาเมืองเพชร
อำเภอ:
สิเกา
จังหวัด:
ตรัง
หมายเหตุ:
1. รักษาป่าและแหล่งน้ำของชุมชน 2. ค้านนายทุนและราชการที่เข้าไปตัดไม้และไถดิน ในที่สาธารณะและทให้ชุมชนขาดแคลนน้ำ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดเวทีสาธารณะในตำบลเพื่อพูดถึงปัญหาการทำไม้เถื่อน 2. ร้องเรียนเรื่องการ ตัดไม้เถื่อน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดตรัง

ผู้ประสานงาน

 1. นายภูธร กิติเวชวรกุล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 15/1 หมู่ 2 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 4. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป