ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 6595 3519
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1994-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
8/3 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง
อำเภอ:
เมืองตรัง
จังหวัด:
ตรัง
หมายเหตุ:
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รวมตัวกันป้องกันเครื่องมือประมงแบบทำลายล้างโดยชาวบ้านออกตรวจเป็นประจำ 2. จัดเวทีเรื่องสิทธิชุมชนในหมู่บ้านและร่วมเวทีสาธารณะอื่นๆ 3. ผลักดันนโยบายด้านการประมงร่วมกับสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ 4. ร่วมกับราชการในการออกตรวจตราเครื่องมือประมงทำลายล้าทรัพยากรทางทะเล
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดตรัง

ผู้ประสานงาน

  1. นายสมบูรณ์ คำแหง (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 8/3 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 6595 3519

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. เสรีภาพในการสมาคม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เกษตรกร/ชาวประมง