ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมหาสารคาม ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Consumer Rights Network, Mahasarakharm ()
โทรศัพท์ 1:
0 4374 2995
โทรศัพท์ 2:
0 4374 2995
โทรสาร:
0 4374 2995
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1999-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-03
ที่อยู่:
98/29 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอ เมือง จังหวัดมหาสารคาม
อำเภอ:
เมืองมหาสารคาม
จังหวัด:
มหาสารคาม
หมายเหตุ:
- รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค - เผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมายและผู้สนใจทั่วไป - ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค - ร่วมผลักดันกฏหมายองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวอรุณวดี พงษ์อุดร (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 98/29 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอ เมือง จังหวัดมหาสารคาม
  อำเภอ : เมืองมหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ : 44000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4374 2995
  หมายเลขโทรสาร : 0 4374 2995

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิของบุุคคลในเกียรติยศ ชื่อเสียง
 2. สิทธิของผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริโภค
 2. ประชาชนทั่วไป