ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สวนสร้างสรรค์ นาคร-บวรรัตน์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Nakorn-Bovornrat Group ()
โทรศัพท์ 1:
0 7535 6350
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7535 6350
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1985-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
1168 ท่าวัง ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง
อำเภอ:
เมือง
จังหวัด:
นครศรีธรรมราช
หมายเหตุ:
1. ส่งเสริมงานด้านพุทธศาสนา พัฒนาชีวิต พัฒนาคน 2. สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวรรณกรรม 3. พัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นและชนบท
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ส่งเสริมงานด้านพุทธศาสนา พัฒนาชีวิต พัฒนาคน 2. สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวรรณกรรม
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานงาน

  1. นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 1168 ท่าวัง ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7535 6350

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
  2. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป