ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
053750500
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2016-05-25
ที่อยู่:
56/1 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
อำเภอ:
เมืองเชียงราย
จังหวัด:
เชียงราย
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. ถิ่นกำเนิด
  2. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า
  2. เด็ก
  3. ผู้หญิง