ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
02 141 6470
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://www.djop.go.th
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2015-09-30
ที่อยู่:
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น 5) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย