ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมรักษ์ทะเลไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Thai Sea Watch Association ()
โทรศัพท์ 1:
074333114
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
57/219 หมู่บ้านเคหสถานครูไทย ต.พะวง
อำเภอ:
เมืองสงขลา
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
ร่วมมือและประสานงานกับรัฐและองค์กรเอกชนอื่นๆ ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง รวมทั้งการศึกษาวิจัย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
  2. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  3. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เกษตรกร/ชาวประมง