ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อม จังหวัดชุมพร ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Chumporn Environment Friends Association ()
โทรศัพท์ 1:
077591482
โทรศัพท์ 2:
0815357472
โทรสาร:
077591043
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
อาคารสิ่งแวดล้อม โรงเรียนปะทิววิทยา
อำเภอ:
ปะทิว
จังหวัด:
ชุมพร
หมายเหตุ:
เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการดำเนินงานและเป็นแหล่งเพิ่มพูนข้อมูลความรู้ทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. เสรีภาพในทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป