ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคประชาสังคม
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
01 932 2733
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2005-12-10
ที่อยู่:
202 ม.2 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอ:
เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด:
ประจวบคีรีขันธ์
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.กลุ่มมีแนวคิดในเรื่องประสบการณ์ที่เขาได้รับจากการต่อต้านไม่ต้องการ โรงไฟฟ้า ขณะนี้มีคนภายนอกทั้งนักเรีนร นักศึกษา ผู้สนใจจากภายนอก เข้ามาเรียนรู้ ขอดูงานมากกมายต้อนรับแขกในบางครั้งเกือบไม่ได้ทำงาน กลุ่มจึงคิดถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีให้เป็นรูปธรรมโดยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การต่อสู้ของกลุ่ม เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา 2.ตั้งโรงเรียนการเมืองเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยที่แท้จริง เกิดจากรากหญ้า
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย