ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0851417785
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
ldcholburi@gmail.com
เว็บไซต์:
http://childrenfriend-by-kruyak.com/
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2015-02-05
ที่อยู่:
77/184 ม.3 ต.เสม็ด
อำเภอ:
เมืองชลบุรี
จังหวัด:
ชลบุรี
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. คนพิการ