ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อมวลชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
รายการยักข่าวพลเมือง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
๐ ๒๗๙๐ ๒๐๐๐
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
๐ ๒๗๙๐ ๒๐๒๐
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2015-03-10
ที่อยู่:
สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) องค์การกระจายเสียงและเเพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๔๕ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
รางวัลเกียรติยศ "ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน" บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษญชน ประจำปี ๒๕๕๗
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย