ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านท่าศาลา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
๐๘๓ ๑๐๓ ๒๗๒๗
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2015-03-10
ที่อยู่:
๓๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าศาลา
อำเภอ:
ท่าศาลา
จังหวัด:
นครศรีธรรมราช
หมายเหตุ:
รางวัลเกียรติยศ "ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน" บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น การส่งเสริม ปกป้อง และค้มครองสิทธอมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๗
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย