ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
087 957 8081
โทรศัพท์ 2:
081 625 1310
โทรสาร:
อีเมล์:
saanhatyai@gmaik.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2015-03-10
ที่อยู่:
96/1 หมู่ 1 ตำบลควนรู
อำเภอ:
รัตภูมิ
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
รางวัลเกียรติยศ "ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน" บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น การส่งเสริม ปกป้อง และค้มครองสิทธอมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๗
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย