ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สถาบันการศึกษา
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
044-611-221
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://www.bru.ac.th
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-09-30
ที่อยู่:
เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง
อำเภอ:
เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด:
บุรีรัมย์
หมายเหตุ:
- จัดทำโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาในลักษณะโครงการร่วมมือ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
สถาบันการศึกษาที่มี MOU
วันที่เริ่มทำ:
28/10/2008
วันที่สิ้นสุด:
01/01/70

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน

 1. นายชมพู อิสริยาวัฒน์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
  อำเภอ : เมืองบุรีรัมย์
  รหัสไปรษณีย์ : 31000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0817182279

ประเภทสิทธิ

 1. การศึกษาอบรม
 2. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. เสรีภาพในทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป