ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สถาบันการศึกษา
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
043 009 700
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-09-29
ที่อยู่:
123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอ:
เมืองขอนแก่น
จังหวัด:
ขอนแก่น
หมายเหตุ:
- จัดทำโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาในลักษณะโครงการร่วมมือ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
สถาบันการศึกษาที่มี MOU
วันที่เริ่มทำ:
11/06/2008
วันที่สิ้นสุด:
01/01/70

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. การศึกษาอบรม
  2. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. เสรีภาพในทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป