ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อมวลชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สถานีวิทยุ นสศ.(หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) เอ.เอ็ม.พัทลุง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
ssr2507@gmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-09-16
ที่อยู่:
ค่ายอภัยบริรักษ์ ต.ชุมพล
อำเภอ:
ศรีนครินทร์ (กิ่งอำเภอ)
จังหวัด:
พัทลุง
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

  1. ร.อ.สมรัฐ สาระจิตต์ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : -
    หมายเลขโทรศัพท์ : 089-5903888

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย