ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อมวลชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สถานีวิทยุ หจก.เกรทเตอร์มัลติมิเดีย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
073-336336
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
greatermultimedia@hotmail.com
เว็บไซต์:
http://www.greater.co.th
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-09-03
ที่อยู่:
300/35 ม.4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
อำเภอ:
เมืองปัตตานี
จังหวัด:
ปัตตานี
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:
เกรทเตอร์มีเดีย เป็นทีมงานผู้ผลิตรายการสื่อวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) เริ่มก่อตั้งในลักษณะของทีมงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 โดยนักจัดรายการวิทยุที่มมีชื่อเสียง มากด้วยประสบการณ์ เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ อีกทั้งยังเป็นนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในยุคบุกเบิกของวงการวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยคุณเจษฎา กูลณรงค์(อดีตนักจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุ วปถ.16 ซึ่งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบ A.M. ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอดีต) พร้อมด้วยคุณฎาวิ กูลณรงค์และทีมงาน ดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อวิทยุ รายการวิทยุ และการวางแผนใช้สื่อวิทยุในจังหวัดยะลา ต่อมาวิทยุกระจายเสียงในระบบ F.M. ได้เข้ามามีบทบาทและเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทีมงานเกรทเตอร์มีเดีย จึงได้ขยายขอบเขตการดำเนินกิจการไปยังสถานีวิทยุระบบ F.M. ทั้งคลื่นกระแสหลักและคลื่นกระแสรอง ทั้งในระดับพื้นที่ไปสู่จังหวัดใกล้เคียง นั่นคือ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ระดับขอบข่ายงาน การวางแผนสื่อ การผลิตสื่อ การดำเนินรายการในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่และในระดับประเทศ ภายหลังจึงได้มีการปรับรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายทีมงานภายใต้ชื่อต่างๆ คือ หจก.เกรทเตอร์มัลติมีเดีย, ร้านมีเดียวิชั่น,ร้านเอสดี.โฆษณา บนพื้นฐานแนวคิดการรวมพลังของสื่อ การกระจายเสียง และพลังความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกันในลักษณะ โทเทิ่ลมีเดียบรอดคาสติ้งแอนด์ครีเอชั่น หรือเรียกย่อๆ วา TMBC เป้าหมายของเกรทเตอร์มีเดีย เป็นองค์กรธุรกิจสื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์และสื่อกระจายเสียงตามแนวคิด ส่งสารถึงผู้รับ ด้วยสื่อที่เหมาะสม มีประสิทธิผลและคุ้มค่า

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
สื่อมวลชนที่ร่วมงานเป็นประจำ
วันที่เริ่มทำ:
03/09/2014
วันที่สิ้นสุด:
01/01/70

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดปัตตานี

ผู้ประสานงาน

  1. นายฏาวิ กูลณรงค์ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 300/35 ม.4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
    หมายเลขโทรศัพท์ : 073-336336

ประเภทสิทธิ

  1. เสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. สื่อมวลชน