ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
053 350 073
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-08-08
ที่อยู่:
372/9 หมู่ 1 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50210
อำเภอ:
สันทราย
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
เป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคองค์กรพัฒนาเอกชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียนประสบการณ์ทางสังคมในการจัดกระบวนการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนชาวปกาเกอะญอ รณรงค์์ให้ความรู้เรื่องยาเสรพติด โรคเอดส์ และการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรชุมชน ปกาเกอะญอ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
องค์กรที่ได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนดีเด่น
วันที่เริ่มทำ:
28/06/2006
วันที่สิ้นสุด:
27/06/2009

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประสานงาน

  1. นายสมัชชา สัมพันธโน (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : -
    หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
  2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
  3. สิทธิและสถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

  1. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า