ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคประชาสังคม
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มรักท้องถิ่นปอนอก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0815712550
โทรศัพท์ 2:
0818575923
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-08-07
ที่อยู่:
202 หมู่ 2 ต.ธงชัย
อำเภอ:
บางสะพาน
จังหวัด:
ประจวบคีรีขันธ์
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

 1. นางจิตนาแก้วขาว (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : -
  หมายเลขโทรศัพท์ : -
 2. นางกรณ์อุมา พงษ์น้อย (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : -
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า
 2. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม