ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย - อ้อมใหญ่ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
02-810-4698
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-08-06
ที่อยู่:
เลขที่ 200/11 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอ:
กระทุ่มแบน
จังหวัด:
สมุทรสาคร
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
เป็นองค์กรที่ต่อสู้เคลื่นอไหวเพื่อสิทธิของผุ้ใช้แรงงานมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
องค์กรที่ได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนดีเด่น
วันที่เริ่มทำ:
10/12/2011
วันที่สิ้นสุด:
01/01/70

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิแรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้ใช้แรงงาน