ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มกำลังใจ อ.เทพา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 7437 6359 – 6
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7437 6359 – 6
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2003-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-07
ที่อยู่:
โรงพยาบาลเทพ ตำบลเทพา
อำเภอ:
เทพา
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
1. เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนให้การยอมรับผู้ติดเชื้อ 2. พัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวดูแลสุขภาพผู้ติดเชื้ออย่างถูกต้อง 3. สร้างกลุ่มอาสาสมัครและแกนนำชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเอดส์
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. อบรมอาสาสมัคร 2. จัดค่ายรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์และการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ 3. โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน 4. ประสานงานกับองค์กรต่างๆ 5. การประชุมกลุ่มประจำเดือน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

 1. นางวันเพ็ญ รื่นเกษม (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : โรงพยาบาลเทพ ตำบลเทพา
  อำเภอ : เทพา
  รหัสไปรษณีย์ : 90150
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7437 6359 – 60

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. สถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV