ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมธารน้ำใจต้านภัยเอดส์ จังหวัดชุมพร ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Chumporn Club To Figth Aids ()
โทรศัพท์ 1:
0 7750 1129
โทรศัพท์ 2:
0 7750 1332
โทรสาร:
0 7750 1334
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1995-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
188/105 ถนนศาลาแดง
อำเภอ:
เมืองชุมพร
จังหวัด:
ชุมพร
หมายเหตุ:
- รณรงค์ป้องกันและให้ความรู้เรื่องเอดส์ - ช่วยเหลือผู้ติดเอดส์
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดชุมพร

ผู้ประสานงาน

 1. นางกฤตยา ชินเชวงเวช (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 188/105 ถนนศาลาแดง
  อำเภอ : เมืองชุมพร
  รหัสไปรษณีย์ : 86000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7750 1129

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 3. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV
 2. ผู้บริโภค
 3. ผู้ป่วย