ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่ม"เพื่อชีวิตใหม่" ศรีสะเกษ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
New Life Group ()
โทรศัพท์ 1:
0 4560 7216
โทรศัพท์ 2:
08 9626 3039
โทรสาร:
0 4560 7216
อีเมล์:
newlifessk@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1995-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
299/2 หมู่ 8 ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษณ์ ตำบลพยุห์
อำเภอ:
พยุห์
จังหวัด:
ศรีสะเกษ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

 1. นายปัจจัย ไชยเดช (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 299/2 หมู่ 8 ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษณ์ ตำบลพยุห์
  อำเภอ : พยุห์
  รหัสไปรษณีย์ : 33230
  หมายเลขโทรศัพท์ : 08 9626 3039

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. การศึกษาอบรม
 3. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 4. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV
 2. ผู้บริโภค
 3. ผู้ป่วย
 4. ประชาชนทั่วไป