ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มส่งเสริมบทบาทมิติหญิงชายภาคใต้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 7444 1100
โทรศัพท์ 2:
08-9733-4264
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-03
ที่อยู่:
60/1 หมู่ 2 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
อำเภอ:
สิงหนคร
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
- ส่งเสริมอาชีพสตรี - ส่งเสริมบทบาทและสิทธิสตรี
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานงาน

 1. นางนิตยา หนูฉ้ง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 60/1 หมู่ 2 ตำบลม่วงงาม
  อำเภอ : สิงหนคร
  รหัสไปรษณีย์ : 90330
  หมายเลขโทรศัพท์ : 08-9733-4264
  หมายเลขโทรสาร : 0 7441 1100

ประเภทสิทธิ

 1. เพศ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้หญิง