ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมพลังผู้บริโภค จังหวัดฉะเชิงเทรา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 3859 7080
โทรศัพท์ 2:
0 3859 7954
โทรสาร:
0 3859 7080
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2014-07-02
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-02
ที่อยู่:
โรงพยาบาลสนามชัยเขต
อำเภอ:
เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด:
ฉะเชิงเทรา
หมายเหตุ:
ช่วยเหลือ คุ้มครองผู้บริโภค
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 2. การรวมกลุ่มผู้บริโภค 3. การผลักดันนโยบาย และกฎหมาย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

 1. นายน้ำค้าง มั่นศรีจันทร์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : โรงพยาบาลสนามชัยเขต
  อำเภอ : เมืองฉะเชิงเทรา
  รหัสไปรษณีย์ : 24000
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. สถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV
 2. ผู้บริโภค
 3. ผู้ป่วย