ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคประชาสังคม
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มรากแก้วเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
027186472
โทรศัพท์ 2:
0814386472
โทรสาร:
027186472
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-01
ที่อยู่:
463/1 ถ.รามคำแหง 39
อำเภอ:
วังทองหลาง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

  1. อนุสรณ์ สิงห์ชัย (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : -
    หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย